Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту tarhun-arkadia.odessa.ua

Користувачі – фізичні особи (у тому числі представники юридичних осіб), які мають можливість візуального ознайомлення з розміщеною на сайті tarhun-arkadia.odessa.ua інформацією. Адміністрація Сайту – правовласник сайту tarhun-arkadia.odessa.ua

Загальні умови користування
1.Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
2.Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
3.При використанні ресурсів Сайту, що вимагають надання персональних даних на Сайті.
4.Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.
5. Адміністрація Сайту може встановлювати для Користувачів розсилку інформації, пов’язанe із замовленнями, графіками роботи офісів, акціями та іншою необхідною інформацією. Розсилання здійснюється за допомогою повідомлень SMS, push або електронної пошти

2. Обов’язки користувача
1.Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту.
2.Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібна угода від Правовласників.
3.При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи твори, що охороняються авторським правом, посилання на Сайт обов’язкове.
4.Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
5.Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на сайті.
6.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
7.Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

Інші умови
1.Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
2.Жодна інформація в Угоді не може бути трактована як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.
4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права пізніше вжити відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.